Перевірка зон над проміжними опорами

1) стикувальні пристрої;

2) полігональна попередньо напружувана арматура в сталевих каналоуторювачах;

3) попередньо напружувана арматура з натягненням:

- на упори (вся);

- на бетон:

- пучок в пластмасових каналоуторювачах;

- прямі пучки в сталевих каналоуторювачах

Verification in the intermediate support area

1) splicing devices

2) curved tendons in steel ducts

3) reinforcing steel

- pre-tensioning (all)

- post-tensioning:

- strand in plastic ducts

- straight tendons in steel ducts

Рисунок NN.1 - Величини для перевірки зон над проміжними опорами на втомну міцність

Figure NN.1 - value for fatigue verification in the intermediate support area

А - критична довжина лінії впливу, м

A - Critical length of influence line [m]

Перевірка прогону і плит проїзної частини

1) стикувальні пристрої;

2) полігональна попередньо напружувана арматура в сталевих каналоуторювачах;

3) попередньо напружувана арматура з натягненням:

- на упори (вся);

- на бетон:

- пучок в пластмасових каналоуторювачах;

- прямі пучки в сталевих каналоуторювачах;

4) поперечна арматура:

a) багатопрогонова нерозрізна балка;

b) однопрогонова балка;

c) плити проїзної частини

Verification span and for carriageway slab

1) splicing devices

2) curved tendons in steel ducts

3) reinforcing steel

-pre-tensioning (all)

-post-tensioning:

-strand in plastic ducts

-straight tendons in steel ducts

4) shear reinforcement

a) continuous beam

b) single span beam

c) carriageway slab

Рисунок NN.2 - Величини для перевірки прогонів і локальних елементівна втомну міцність


0390910953049558.html
0390960793567662.html
    PR.RU™